Bộ trưởng phụ trách Dịch vụ Cộng đồng Mary Wooldridge hôm thứ Ba tuần này cho biết, chính sách hỗ trợ nhằm cải thiện đời sống cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở tiểu bang Victoria sẽ tiếp tục được xây dựng và thực hiện trên cơ sở kế hoạch ngân sách năm 2013-14 của chính phủ bang. Bộ trưởng cho hay với chủ trương điều hành kinh tế, Chính phủ liên đảng sẽ dành thêm $218 triệu để hỗ trợ cho trẻ em và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó ưu tiên cho các dịch vụ bảo vệ trẻ em, hỗ trợ giáo dục và phát triển trẻ nhỏ.
    Sau đây là một số vấn đề trọng tâm trong Kế hoạch ngân sách 2013-14 của Chính phủ bang: Kết nối dịch vụ, trong đó tiếp tục phát triển và bắt đầu thực hiện mô hình dịch vụ tích hợp mới dành cho những dịch vụ như bảo vệ trẻ em, nhà ở công cộng, hỗ trợ người tàn tật, bạo lực gia đình, sức khỏe tâm thần…; Dịch vụ Hỗ trợ Học sinh-Sinh viên; Bảo vệ  Phụ nữ và Trẻ em khỏi nạn bạo lực… Ngoài ra, Kế hoạch ngân sách mới cũng dành khoảng $19 triệu cho kế hoạch tăng lương cho khoảng 5,000 công nhân làm việc trong ngành dịch vụ trẻ em, thanh niên và gia đình trong năm 2013-14.

    VietTimes Newspaper's Sponsor
    Ken Hair & Beauty
    Shop 1, 280-284 Main Road East, St Albans VIC 3021
    Telephone: 9078 7710