Thử tưởng tượng đang có nhu cầu bức xúc cần giải quyết gấp nhưng vào được toilet thì… dở khóc dở cười.

 

 

 

1_1388485529.jpg

Lỗi… thiết kế? Bồn cầu ôm cột tường đố ai ngồi được.

2_1388485537.jpg

Có cửa cũng như không.

3_1388485593.jpg

Cần có bảng hướng dẫn… cách ngồi!

4_1388485608.jpg

Rất ngắn...

5_1388485616.jpg

Che mặt là đủ rồi?

6_1388485630.jpg

Anh em phải khoác vai nhau cùng giải quyết nhu cầu.

7_1388485639.jpg

Cùng ngồi đàm đạo chuyện thế sự trong toilet.

Những kiểu toilet khó đỡ

Bồn cầu dành cho những người… dũng cảm. Bạn có thể giải quyết bầu tâm sự khi có 5 người khác đang rửa tay không?


VietTimes Newspaper's Sponsor
Cam Ngoc Asian Grocery
22 Tallintyre Road, Sunshine West VIC 3020
Telephone: 9311 7603